PayRoll Solutions

Ik vertrouw mijn klanten gerust toe aan ADP

Klanten helpen doelstellingen te realiseren en waarde creëren door optimale dienstverlening en oplossingen te bieden op het gebied van HR & Payroll. Met deze belofte benadert PayRoll Solutions met veel succes de markt. Voor de salarisverwerking werkt PayRoll Solutions al ruim 10 jaar samen met ADP. Naar volle tevredenheid volgens Algemeen Directeur Marco Wijling. Zeker nu de branche aan het veranderen is.

Meer focus op HR-beleid

Marco: “Klanten ervaren hun salaris- en personeelsadministratie steeds vaker als tijdrovend en complex. Met name het op de hoogte blijven van de actuele wet- en regelgeving en het op de juiste wijze toepassen ervan vereist continu aandacht en veel specifieke kennis. Ons uitgangspunt is dat klanten deze tijd veel beter kunnen besteden aan hun kernactiviteiten. Uitbesteding van administratieve en operationele werkzaamheden heeft een directe relatie met het concentreren op ondernemen en typische HR-kernactiviteiten."

Complexiteit en kennisschaarste

Marco: “Wij zien dat organisaties steeds meer te maken krijgen met toenemende regelgeving, administratieve lastendruk, complexiteit en kennisschaarste. Met als gevolg dat ze zich juist minder kunnen toeleggen op hun kerntaken. Om klanten te ontzorgen bieden wij verschillende oplossingen om de personeels- en/of salarisadministratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Uitgangspunt daarbij is dat de klant kosten kan besparen, continuïteit realiseren en meer aandacht besteden aan de ontwikkeling en uitvoering van HR-beleid."

Kennisorganisatie

Marco: “Omdat wij al 10 jaar met ADP samenwerken, zijn wij goed bekend met de oplossingen en de organisatie. ADP staat voor kwaliteit, ervaring en deskundigheid. Ik vertrouw mijn klanten met een gerust hart toe aan ADP. Wat mij de laatste jaren opvalt is dat de loonstrook steeds eenvoudiger wordt. Fijn voor werknemers, maar het betekent ook dat de systemen complexer worden doordat inhoudingen naar de werkgever verschuiven. En doordat er steeds meer geautomatiseerd wordt, blijft er minder handwerk over. Wij zullen dan ook steeds minder uitvoerend bezig zijn en verder transformeren naar een kennisorganisatie, die alles overziet, controleert en adviseert."

Persoonlijke dienstverlening

Ondanks de omvang van ADP, een beursgenoteerde organisatie en wereldwijd marktleider op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ervaart PayRoll Solutions de samenwerking juist als persoonlijk. Marco: “Wij hebben vrijwel dagelijks contact met de Serviceafdeling van ADP en die contacten verlopen altijd prima. Je hoeft nooit lang te wachten en ook met de inhoudelijke kennis zit het goed. Je weet bovendien vooraf dat je je absoluut geen zorgen hoeft te maken over CAO’s en andere wet- en regelgeving."

Uitdagende situatie

Marco: “Ik verwacht dat er rond 2020 amper nog salarisadministrateurs nodig zijn zoals we deze nu kennen. Maar des te groter zal de behoefte zijn aan veelzijdige en inhoudelijk sterke professionals, die het totaaloverzicht hebben. Een uitdagende situatie, die uiteraard ook direct gevolgen zal hebben voor het businessmodel van accountants, belastingadviseurs en andere dienstverlenende bedrijven.