ADP Privacy Statement

Ingangsdatum: 7 december 2012

Dit Privacy Statement zet uiteen op welke wijze wij persoonsgegevens gebruiken en verstrekken die wij verzamelen van personen die onze websites bezoeken, en anderszins met ons online zakelijke activiteiten verrichten. Indien u aanvullende vragen heeft over privacy of over informatiebeveiliging, kunt u contact met ons opnemen via Privacy@ADP.com.

ADP beschikt over een Global Privacy Policy dat wereldwijd van toepassing is op alle ondernemingen van ADP. Elke ADP-vestiging dient de privacy te respecteren en persoonsgegevens te beschermen die tot haar beschikking zijn gekomen. Dit Privacy Statement zet uiteen op welke wijze ADP, Inc. en ADP Dealer Services, Inc. persoonsgegevens via hun websites verzamelt, gebruikt en verstrekt. In dit Privacy Statement verwijst “ADP” naar ADP, Inc., ADP Dealer Services, Inc. en andere ondernemingen van ADP waarvan de websites verwijzen naar dit Privacy Statement.

Andere ondernemingen van ADP kunnen beschikken over hun eigen Privacy Statement, hoewel hun activiteiten steeds onder de Global Privacy Policy van ADP vallen. Indien u geïnteresseerd bent in de activiteiten van een bepaalde onderneming van ADP, kunt u klikken op de “privacy”-link van de betreffende website van die onderneming of contact met ons opnemen via Privacy@ADP.com.

Voor informatie met betrekking tot de wijze waarop ADP de persoonsgegevens beschermt die wij voor klanten verwerken, kunt u het Privacy Statement voor Employer Services Clients, het Privacy Statement voor Auto Dealership Clients of het Privacy Statement voor Medical Record Processing Clients raadplegen.

 1. Soorten persoonsgegevens
 2. Hoe ADP persoonsgegevens verzamelt
 3. Hoe ADP persoonsgegevens gebruikt
 4. Waarom verstrekt ADP persoonsgegevens
 5. Cookies en overige technologieën inzake gegevensverzameling
 6. Tip-een-vriend-functies
 7. Mobiele applicaties
 8. Uw keuze
 9. Kennisneming en correctie
 10. Informatiebeveiliging
 11. Melding aan inwoners van landen buiten de VS
 12. Privacybeleid van derden
 13. Forums, productbeoordelingen en ander publieke ruimtes
 14. Sollicitanten
 15. Wijzigingen van dit Privacy Statement
 16. Hoe kunt u contact met ons opnemen

1. Soorten persoonsgegevens

Dit Privacy Statement zet de wijze uiteen waarop wij omgaan met door ADP verzamelde “persoonsgegevens” voor onze eigen zakelijke doelstellingen. Onder persoonsgegevens wordt informatie verstaan die gebruikt kan worden om u te identificeren, lokaliseren of om met u contact op te nemen. Onder persoonsgegevens wordt ook andere informatie verstaan die met uw persoonsgegevens in verband kan worden gebracht. Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen:

 • Contactgegevens:
  hierdoor kunnen wij met u communiceren, zoals uw naam, gebruikersnaam, postadres, telefoonnummers, e-mailadres of andere adressen welke wij kunnen gebruiken om berichten aan u te sturen.
   
 • Relatiegegevens:
  hierdoor kunnen wij met u zaken doen, zoals het soort producten en diensten waarin u mogelijk bent geïnteresseerd, informatie over de grootte van uw bedrijf, geografische locaties, kredietwaardigheid en demografische gegevens.
   
 • Transactiegegevens:
  gegevens over de wijze waarop u met ADP in verband staat, waaronder aankopen, inlichtingen, informatie over de klant-account en informatie over de wijze waarop u gebruikmaakt van de websites en applicaties van ADP.

2. Hoe ADP persoonsgegevens verzamelt

In veel gevallen verzamelen wij de persoonsgegevens direct via u. Wij vragen u om Persoonsgegevens (waaronder contactgegevens en relatiegegevens) wanneer er contact tussen ons is, zoals bij de registratie op onze websites, bij de aanmelding voor een nieuwsbrief of wanneer u iets aanschaft. Wij kunnen aanvullende relatiegegevens verzamelen van externe gegevensverstrekkers die onze bestanden verbeteren en ons assisteren om meer inzicht te krijgen in onze klanten.

Ingeval u van ADP producten of diensten afneemt, verzamelen wij transactiegegevens. Wij verzamelen eveneens transactiegegevens indien u onze website bezoekt, onze applicaties gebruikt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld met de klantenservice.

Indien u online contact met ons heeft, gebruiken wij cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen over uw computer en over uw gebruik van onze website en applicaties. Wij behandelen deze gegevens als persoonsgegevens als die verwant zijn aan uw contactgegevens. Voor meer informatie over cookies en andere technologieën, kunt u de sectie Cookies en overige technologieën inzake gegevensverzameling hieronder raadplegen.

3. Hoe ADP Persoonsgegevens gebruikt

ADP gebruikt uw persoonsgegevens om:

 • uw aanvragen voor producten en diensten en voor verwante activiteiten af te handelen, zoals de levering van producten en diensten, klantenservice, accountmanagement, ondersteuning en opleiding, en om andere diensten te verlenen in verband met uw relatie met ADP;
 • u reclameboodschappen en product- en dienstenaanbiedingen van ADP en, in sommige gevallen, van onze partners te sturen, waaronder aanbiedingen die afgestemd zijn op uw interesses, zakelijke kenmerken en locatie;
 • onderzoeken en overige promotieactiviteiten uit te voeren;
 • te bepalen of u in aanmerking komt voor bepaalde producten, diensten of aanbiedingen;
 • u aanvullende informatie te verstrekken waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn, zoals ADP-nieuws en mededelingen en bulletins inzake technische dienstverlening; en
 • onze dagelijkse zakelijke behoeften te beheren, zoals betalingsprocessen en beheer van de financiële rekeningen, productontwikkelingen, contractmanagement, website-administratie, forumbeheer, uitvoering, analyses, beveiliging, voorkoming van fraude, corporate governance, verslaglegging en naleving van de regelgeving en bedrijfscontinuïteit.

4. Waarom verstrekt ADP persoonsgegevens

ADP begrijpt dat u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun eigen marketingdoeleinden. Wij beperken het delen van uw persoonsgegevens als volgt:

 • wij kunnen uw persoonsgegevens met onze gelieerde ondernemingen delen, die uw persoonsgegevens uitsluitend mogen gebruiken voor de bovenstaande doeleinden;
 • wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens delen met onze dienstverleners, die wettelijk of op grond van een overeenkomst verplicht zijn uw persoonsgegevens te beschermen en uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken overeenkomstig onze aanwijzingen;
 • wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze zakenpartners, maar slechts voor zover u producten of diensten van een dergelijke partner afneemt, contact heeft met een dergelijke partner of indien het delen anderszins is toegestaan. Indien u bijvoorbeeld via een website van een zakenpartner naar ADP bent doorverwezen, kunnen wij die partner uw contactgegevens en bepaalde transactiegegevens doorgeven, teneinde de doorverwijzing te bekrachtigen. Wij kunnen uw contactgegevens ook aan ondernemingen geven die aanvullende producten en diensten aanbieden, ingeval u verzoekt om informatie over deze oplossingen;
 • wij kunnen eveneens persoonsgegevens verstrekken indien dat nodig is in verband met het tot stand brengen van de verkoop of overdracht van bedrijfsactiva, het handhaven van onze rechten, het beschermen van ons eigendom of het beschermen van de rechten, de eigendom of de veiligheid van derden of indien dat nodig is voor het verlenen van medewerking aan externe controles, het naleven van de regelgeving en voldoen aan het corporate governance beleid. Wij zullen eveneens steeds persoonsgegevens verstrekken indien de wet dat vereist, zoals in een reactie op een dagvaarding, waaronder aan rechtshandhavende instanties en rechters in landen waarin wij actief zijn.

Wij wijzen u er op dat wij eveneens gegevens over u kunnen verstrekken die niet naar u herleidbaar zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld rapportages publiceren die geaggregeerde en statistische gegevens bevatten over onze klanten. Deze rapportages bevatten geen gegevens waarmee de ontvanger ervan kan herleiden hoe hij/zij met u contact kunt opnemen, u kunt lokaliseren of identificeren. Deze rapportages bevatten eveneens geen informatie die naar bedrijven herleidbaar zijn.

5. Cookies en overige technologieën inzake gegevensverzameling

Wanneer u onze website bezoekt of onze mobiele telefoonapplicaties gebruikt, verzamelen wij automatisch bepaalde transactiegegevens, waarbij wij gebruikmaken van technologieën zoals cookies, pixel tags, instrumenten voor browser-analyse, serverlogs en web beacons.

Wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt, plaatsen wij cookies op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites naar uw computer of een ander apparaat dat met het internet in verbinding staat, worden gestuurd en waarmee uw browser geïdentificeerd kan worden of waarmee informatie of instellingen op uw browser opgeslagen kunnen worden. Door middel van cookies kunnen wij u herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Daarmee kunnen wij eveneens zorgen voor een op u afgestemde ervaring en bepaalde vormen van fraude opsporen. In veel gevallen kunt u de voorkeursinstellingen van cookies beheren en cookies en andere technologieën voor het verzamelen van gegevens uitschakelen door de instellingen op uw browser aan te passen. Alle browsers zijn anders. Daarom verzoeken wij u naar de “help”-sectie van uw browser te gaan waar u de voorkeursinstellingen van cookies en andere privacy-instellingen kunt raadplegen die eventueel beschikbaar zijn.

ADP maakt eveneens gebruik van Flash cookies (ook bekend als Local Stored Objects) en soortgelijke technieken die dienen om uw online-ervaring op u af te stemmen en te verbeteren. Adobe Flash Player is een applicatie waarmee snelle dynamische content kan worden afgespeeld, zoals videoclips en animaties. Wij maken gebruik van Flash cookies vanwege beveiligingsredenen en om instellingen en voorkeursinstellingen te onthouden die overeenkomen met browser cookies. Deze cookies worden echter via een andere interface beheerd dan die van uw webbrowser. Voor het beheren van Flash cookies, kunt u de website van Adobe raadplegen op http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html of op www.adobe.com. ADP maakt geen gebruik van Flash cookies of soortgelijke technologieën voor het maken van reclame gebaseerd op gedrag en interesses.

Pixel tags en web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen die op internetpagina's of in onze e-mails zijn geplaatst waarmee wij kunnen vaststellen of u bepaalde handelingen heeft verricht. Wanneer u dergelijke pagina's bezoekt of een e-mail opent, wordt door die pixel tags en web beacons een melding van uw actie gegenereerd. Met deze instrumenten kunnen wij de reactie op onze meldingen meten en onze internetpagina's en advertenties verbeteren.

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens via cookies en andere technologieën. Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens via het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals het type besturingssysteem, browser, domein en andere systeeminstellingen, alsmede de taal op uw systeem en het land en de tijdszone waarin uw apparaat zich bevindt. Onze server logs bewaren eveneens de IP-adressen die aan het apparaat zijn toegekend waardoor u wordt verbonden met het internet. Een IP-adres is een uniek nummer waarmee apparaten elkaar kunnen identificeren en met elkaar kunnen communiceren op het internet. Wij kunnen eveneens gegevens verzamelen over de website die u heeft bezocht, voordat u die van ADP bezocht en de website die u bezoekt, nadat u die van ADP heeft verlaten.

In veel gevallen worden de gegevens die wij verzamelen met behulp van cookies en andere instrumenten, uitsluitend zodanig gebruikt dat die gegevens niet te herleiden zijn tot een persoon en dat die niet verwijzen naar persoonsgegevens. Wij gebruiken de door ons verzamelde gegevens over alle website-gebruikers bijvoorbeeld om onze websites te verbeteren en om inzicht te krijgen in patronen in het internetverkeer.

In sommige gevallen brengen we de door ons met behulp van cookies en andere technologieën verzamelde gegevens in verband met uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is van toepassing op de gegevens ingeval we die in verband brengen met uw persoonsgegevens.

ADP heeft relaties met externe adverteerders die advertenties op deze en andere websites plaatsen en opsporings- en rapportagetaken uitvoeren voor deze website en andere websites. Deze externe adverteerders kunnen cookies op uw computer plaatsen wanneer u onze en andere websites bezoekt, zodat zij specifiek op u afgestemde advertenties kunnen tonen. Deze externe adverteerders verzamelen geen persoonsgegevens tijdens deze procedure en wij verstrekken geen persoonsgegevens aan hen als onderdeel van deze procedure. Dit Privacy Statement omvat echter niet de verzamelmethodes of het gebruik van de door die partijen verzamelde gegevens. Voor meer informatie over externe adverteerders, kunt u het Network Advertising Initiative (NAI) raadplegen op www.networkadvertising.org. U kunt u afmelden voor op u afgestemde reclame uitgevoerd door het merendeel van de externe adverteerders, door naar www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp of http://preferences.truste.com/truste/ te gaan.

Eén van de externe adverteerders waarvan ADP gebruik maakt, is Omniture. Indien u meer informatie wenst over de wijze waarop u uzelf kunt afmelden voor opsporings- en rapportagetaken die voor deze website door Omniture worden uitgevoerd, kunt u naar de Omniture Afmeldpagina gaan op http://www.omniture.com/en/privacy/2o7 en de betreffende instructies opvolgen.

Lees meer over cookies »

6. Tip-een-vriend-functies

Op sommige websites van ADP kunt u de functie “tip-een-vriend” gebruiken. Indien u gebruik wilt maken van deze functie, verzamelen wij contactgegevens voor uw vriend. Wij sturen eenmalig automatisch een e-mail aan uw vriend met de informatie die u heeft geselecteerd of de uitnodiging aan hem of haar om de site te bezoeken. ADP gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het versturen van deze eenmalige e-mail en bewaart deze gegevens niet.

7. Mobiele applicaties

ADP biedt mobiele applicaties aan waarmee u via uw smartphone toegang heeft tot uw account, online met ons contact kunt hebben en overige informatie kunt ontvangen. De persoonsgegevens die ADP verzamelt via onze mobiele applicaties zijn beschermd door de voorwaarden van dit Privacy Statement of, indien van toepassing, ons Privacy Statement voor Employer Services Clients.

8. Uw keuze

U kunt te allen tijde de informatie beperken die u aan ADP levert. U kunt eveneens de mededelingen die ADP aan u stuurt, beperken. U kunt het ontvangen van commerciële e-mails uitschakelen, door eenvoudigweg te klikken op de link “unsubscribe” (afmelden) welke onderaan elke e-mail staat vermeld die wij aan u sturen.

Wij wijzen u erop dat afmelding voor het ontvangen van e-mails met reclamemateriaal, niet betekent dat wij geen contact meer met u opnemen inzake belangrijke transactiegegevens over uw account. Zelfs wanneer u zich bijvoorbeeld afmeldt voor het ontvangen van e-mails, kunnen wij u bevestigingen van taken en rekeningafschriften sturen.

Indien u vragen heeft over de keuzes en indien u hulp nodig heeft bij het afmelden, kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: Privacy@ADP.com. U kunt ook schrijven naar het adres dat u kunt vinden onder Hoe kunt u contact met ons opnemen. Indien u ons een brief stuurt, vermeld dan uw naam, adres, e-mailadres en informatie over de meldingen die u niet meer wenst te ontvangen.

9. Kennisneming en correctie

ADP respecteert dat u het recht heeft om kennis te nemen van uw persoonsgegevens en om uw persoonsgegevens te corrigeren. Indien u een online-account heeft, kunt u op elk moment inloggen in uw account en de gegevens actualiseren die u aan ons beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast voldoet ADP aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van kennisneming en correctie. Indien u vragen heeft over het actualiseren van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: Privacy@ADP.com. U kunt ook schrijven naar het adres dat u kunt vinden onder Hoe kunt u contact met ons opnemen. Indien u ons een brief stuurt, vermeld dan uw naam, adres, e-mailadres en informatie over de wijziging die u wenst door te voeren.

10. Informatiebeveiliging

ADP beschikt over een gegevensbeveiligingsprogramma waarmee administratieve, technische en fysieke controles uitgevoerd kunnen worden waarmee uw persoonsgegevens worden bewaakt. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van encryptietechnologie die voldoet aan de industriële normen, voor het beveiligen van gevoelige persoonsgegevens wanneer die via het internet worden verzameld of verzonden, alsmede van firewalls, bewaking op locatie en inbraakdetectie-software.

Wij wijzen u erop dat u zelf ook maatregelen dient te treffen om uzelf, vooral online, te beschermen. Als u zich registreert op een website van ADP, kiest u dan een sterk wachtwoord en gebruik niet hetzelfde wachtwoord dat u ook op andere websites gebruikt. Deel uw wachtwoord niet met anderen. ADP vraagt u nooit om uw wachtwoord vrij te geven tijdens een onaangekondigd telefoongesprek of in een onaangekondigde e-mail. Denkt u er ook aan uit te loggen van de website en uw browser af te sluiten wanneer u klaar bent met uw werkzaamheden. Hierdoor zorgt u ervoor dat anderen niet bij uw persoonsgegevens en correspondentie kunnen komen ingeval anderen toegang tot uw computer hebben.

11. Melding aan inwoners van landen buiten de VS

Het hoofdkantoor van ADP is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Uw persoonsgegevens kunnen worden benaderd via of worden verzonden naar de Verenigde Staten of naar onze gelieerde ondernemingen en gegevensverwerkers die zich elders in de wereld bevinden. Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u toestemming voor een dergelijke verzending. Wij beschermen te allen tijde de privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens, ongeacht waar die worden verwerkt of bewaard.

Het verzenden van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte en andere landen waar beperkingen inzake het overbrengen van gegevens gelden, is toegestaan op grond van goedgekeurde modelovereenkomsten, certificering voor Safe Harbor en andere daartoe geschikte middelen.

12. Privacybeleid van derden

Dit Privacy Statement heeft uitsluitend betrekking op het gebruik en de verstrekking van gegevens door ADP. Andere websites die via deze website benaderd kunnen worden, hebben hun eigen beleid en werkwijzen ten aanzien van privacy, het verzamelen, gebruiken en verstrekken van gegevens. Onze gelieerde ondernemingen, leveranciers en zakenpartners hebben eveneens hun eigen privacybeleid. Wij raden u aan de privacyverklaringen die door derden worden verschaft, te raadplegen voordat u aan hen gegevens verstrekt of gebruik maakt van een voorstel of een aanbieding.

13. Fora en andere publieke ruimtes

Onze websites kunnen fora en andere ruimtes waar u met anderen kunt communiceren en waarop u informatie kunt plaatsen, beschikbaar stellen. Voordat u informatie daarop plaatst, verzoeken wij u onze Gebruiksvoorwaarden nauwkeurig te lezen. Er gelden geen privacyrechten bij het plaatsen van informatie in de publieke ruimte. De informatie die u plaatst is voor iedereen toegankelijk die over internet beschikt, en de persoonsgegevens die u daarbij vermeldt, kunnen door anderen worden gelezen, verzameld en gebruikt. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres plaatst, kunt u mogelijk ongevraagde e-mails ontvangen. Houd zorgvuldigheid in acht bij het plaatsen van persoonsgegevens.

14. Sollicitanten

Indien u bij ADP heeft gesolliciteerd, worden de bij uw sollicitatie verschafte persoonsgegevens toegevoegd aan onze “Talent Community” en gebruikt voor werving en andere gebruikelijke doeleinden ten aanzien van personeelszaken. Wij kunnen u bijvoorbeeld informatie sturen over nieuwe vacatures bij ADP, alsmede andere informatie over loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. U kunt in ons “Career Center” de instellingen voor de Talent Community te allen tijde aanpassen aan uw wensen.

15. Wijzigingen van dit Privacy Statement

Op gezette tijden kunnen wij dit Privacy Statement aanpassen, zodat deze voldoet aan de nieuwe of gewijzigde werkwijze op het gebied van privacy. We plaatsen een online-melding indien we grote wijzigingen hebben doorgevoerd in dit Privacy Statement. Indien de wijzigingen een wezenlijke invloed hebben op de wijze waarop wij de eerder verzamelde persoonsgegevens gebruiken of verstrekken, stellen wij u in kennis van die wijziging door het verzenden van een melding naar het primaire e-mailadres van uw account.

16. Hoe kunt u contact met ons opnemen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze werkwijze met betrekking tot privacy of dit Privacy Statement, kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn altijd online bereikbaar via Privacy@ADP.com. Ons postadres is:

ADP, Inc.
Global Privacy Office
MS 325
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068-1728
VS