Werkkostenregeling (WKR)

Dossier werkkostenregeling

Onderzoeken, rekenen, keuzes maken

Sinds 1 januari 2015 geldt de Werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers in Nederland. Zijn uw klanten al WKR-proof? Kent u alle regels en uitzonderingen? Kiest uw klant ervoor om eind 2015 het eindbedrag door te geven? Let er dan op dat het zogenoemde ‘genietingsmoment’ bepalend blijft in of uw klant de betreffende vergoeding ten laste van zijn vrije ruimte mag nemen. Overigens betekent 80% eindheffing betalen niet automatisch dat uw klant duurder uit is. Hou daarom ook rekening met de eindheffingen die onder de WKR zijn komen te vervallen.

Wilt u de WKR voor uw klant in kaart brengen? Bekijk dan ons dossier met handige formule (die ook door de Belastingdienst wordt gebruikt).

Update 17-03-2015 door de Belastingdienst

Een paasei als voorbeeld...

Op 17 maart 2015 heeft de Belastingdienst de belangrijkste struikelpunten van de werkkostenregeling (WKR) genuanceerd om de uitvoering voor werkgevers en Belastingdienst in de praktijk te vereenvoudigen. Vooral de belastbaarheid van personeelsactiviteiten, maaltijden op de werkplek en het parkeren bij de werkplek riepen vragen op. En hoe beoordeelt u een klein geschenk aan uw medewerkers? ADP’s wet- en regelgeving expert Dik van Leeuwerden nam in zijn blog het paasei als praktijkvoorbeeld.