Vakantiekracht

Omgaan met vakantiekrachten

Let op de regels en voorkom boetes

Wil uw klant gebruikmaken van vakantiekrachten? Ook dan is sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met specifieke juridische bepalingen. Om alle risco’s uit te sluiten kunt u uw klant adviseren om gebruik te maken van een uitzendbureau. Gaat uw klant toch direct een contract aan met een vakantiewerker?  Denk dan aan de volgende aandachtspunten:

  • Als uw klant een vakantiewerker van jonger dan zestien jaar in dienst neemt, dienen de ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de vakantiewerker toestemming te geven voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst. Als er geen toestemming is verleend, kunnen de wettelijke vertegenwoordigers gedurende de eerste vier weken waarin de minderjarige vakantiekracht in dienst van de werkgever werkt, de arbeidsovereenkomst vernietigen omdat de overeenkomst is aangegaan door een onbekwaam persoon. De werkgever moet dan wel het salaris over de gewerkte periode aan de vakantiekracht betalen. Heeft de minderjarige vakantiekracht inmiddels al vier weken gewerkt dan wordt hij geacht toestemming te hebben gekregen.
  • In het algemeen krijgt een vakantiekracht een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hou goed in de gaten dat er vanwege verlenging geen arbeidscontract voor onbepaalde tijd ontstaat. Hou er ook rekening mee dat nu de Wet Werk en Zekerheid is aangenomen, uw klant geen proeftijd en concurrentiebeding meer mag opnemen in de tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Meer informatie? Download dan het whitepaper Flexibele arbeidsrelaties.